Köszöntő

  Tisztelt Látogató! 

1

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hazatért Falu honlapján.

A Magyar Országgyűlés 31/2017. (XII. 13.) OGY határozatával Somoskőújfalunak és Somoskőnek a

„Hazatért falu”(„Pagi ad Patriam reversi”) címet adományozta.

A Hazatérés 94. évfordulójáról 2018. február 18-án Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke

részvételével tartott bensőséges hangulatú ünnepség keretében emlékeztünk meg.

Ezen a különleges napon együtt ünnepelhettük meg Somoskő és Somoskőújfalu anyaországhoz történő visszacsatolását,

és együtt lehettünk részesei a két hazatért település által elnyert cím ünnepélyes átadásának.

1924. február 15-én a somoskői és somoskőújfalui lakosok és a visszacsatolásért fáradozó emberek álmai,

reményei valóra váltak, a hazatérés csodája megtörtént. Csodavárókból csodalátókká lehettek.

De ezernyi elcsatolt város és falu, milliónyi ember hiába remélt, nem élhette meg a hazatérés semmivel össze nem hasonlítható élményét,

helyette üldöztetés, elnyomatás, másodrangú állampolgárként való lét lett az osztályrészük - a saját földjükön, de nem a saját hazájukban.

Hiszem, hogy lélekben ők is itt vannak velünk, hiszen ez a mi közös ünnepünk, mert egy cél és egy akarat vezérel bennünket, hitünk közös,

imáink ugyanahhoz és ugyanarról szólnak, magyar szívünk együtemre dobban.

Mert ez az ünnep, a Hazatérés napja az úton lévők és a hazatérők, a remélők és a megélők, a csodavárók és a csodalátók közös,

igazi, nagy és szent ünnepe, mely mindannyiunk számára ugyanazt az üzenetet hordozza, ugyanazt hirdeti: a magyar feltámadás élő reménységét.

Az erőtleneknek pedig erőt, a csüggedőknek biztatást, a reményteleneknek élő reménységet, a bizonytalanoknak bizonyosságot hirdet,

a csodaváróknak pedig megmutatja, hogy a hazatérés csodája lehetséges ott, ahol összefogás van, ahol egy cél és egy akarat vezérel mindenkit,

ott egyszer, nem tudjuk mikor, holnap vagy csak holnapután, de egyszer eljön a csodák ideje.

A mi feladatunk, a hazatérés falvainak feladata pedig, akik részesei lehettünk a csodának az, hogy azzá legyünk, aminek neveztetünk, elveszettből hazatért faluvá.

Felnőjünk a hazatért névhez, és átadjuk, átmentsük a jövőnek, beleplántáljuk az utánunk jövő nemzedékbe,

beleéljük a világba, és fáradságot nem ismerve hirdessük a magyar feltámadás reménységét,

és tanúbizonyságot tegyünk a velünk történt egyszeri, de nem megismételhetetlen csodáról, a hazatérésről.

Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben című versében írja: „Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul.

Sajó Sándor szavai rámutatnak a Hazatérés napjának legfontosabb üzenetére,

hogy valóban van mit ünnepelnünk, hiszen számunkra minden nap ünnep, amit magyar földön és magyarul élhetünk.

A hazatért települések küldetése éppen ez, hogy utat mutassanak, hogy mindenkor hirdessék, a legnagyobb reménytelenségben is,

a magyar feltámadás reménységét, amit Sajó Sándor így fogalmaz meg:

… tesz még Isten gyönyörű csodát itt: Bölcsővé lesz még minden ravatal, -

Havas Kárpáttól kéklő Adriáig Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!”.

Hogy ez valóban így lesz, ebben a reménységben végezzük munkánkat minden napon itt a végeken.

dr. Tóth László

  polgármester

 

2