Óvodai beiratkozás hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre hivatkozva a 2020/2021-es nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkeztetése a Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvodában (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 99.) automatikusan történik:

 

2020.április 21-ig

Eddig az időpontig az óvoda felveszi a körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek és akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

 

Mindezek ellenére megkérünk minden érintett szülőt, hogy vegye fel óvodánkkal a kapcsolatot a gyermekek adatainak pontosítása érdekében, munkanapokon 8-12 óráig a 06/32-435-038-as telefonszámon.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön telesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő felvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Kérjük, hogy az óvoda megkezdésének első napjára hozza magával:

  • a gyermek lakcímkártyáját,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat,
  • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű vagy napközbeni ellátását biztosítani kell úgy az azt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),
  • nem magyar állampolgár gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője a döntéséről írásban értesíti a szülőt.

Szeretettel várjuk minden leendő kis óvodásunkat!

                                                                                              

Bolláné Horváth Csilla

Óvodavezető