KÖZMEGHALLGATÁS

Értesítjük Somoskőújfalu lakosságát, hogy Somoskőújfalu Község Önkormáynzata Képvislő-testülete

 

KÖZMEGHALLGATÁSSAL

 

egybekötött képviselő-testületi ülést tart, melyre minden érdeklődőt ezúton meghívunk.