Élelmiszertámogatás igénylés

TÁJÉKOZTATÓ

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata nevében tájékoztatom a Somoskőújfalu településen lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő lakosságot, hogy 2020. évben lehetőség van élelmiszertámogatás igénylésére az alábbi feltételekkel:

A kérelem 2020. november 30. napjáig nyújtható be. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendjéről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének 16/A. § (1) bekezdése alapján:

Évente egy alkalommal élelmiszertámogatás állapítható meg

  1. annak a 65 év feletti kérelmezőnek,
  2. akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum
    400%-át (jelenleg: 114.000 Ft/hó/fő) nem haladja meg,
  1. ab) aki egyedül él, és az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimum
    450%-át (jelenleg: 128.250 Ft/hó) nem haladja meg.
  1. annak a kérelmezőnek, aki a családjában 3-6 éves korú gyermeket nevel, és
  1. ba) a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 400%-át (jelenleg: 114.000 Ft/hó/fő) nem haladja meg.
  1. gyermekét egyedül neveli és a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 450%-át (jelenleg: 128.250 Ft/hó/fő) nem haladja meg.

A kérelem formanyomtatványon nyújtható be, melyhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről, a jövedelem típusának megfelelő iratot, vagy annak másolatát.

 

Somoskőújfalu, 2020. november 5.

Gregorné Kovács Hajnalka

jegyző

 

KÉRELEM