Lakossági tájékoztatója a 2021. március 8. napjától életbe lépő szigorításokról

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének lakossági tájékoztatója
a 2021. március 8. napjától életbe lépő szigorításokról

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról döntött, melyek 2021. március 8. napján lépnek hatályba, és 2021. március 22. napjáig maradnak hatályban.

A Rendelet teljes szövege elérhető:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e9d3ce6651c652aca7450acb0a094e68c2ee501d/megtekintes

 

A Rendeletben foglalt, a lakosságot leginkább érintő szabályok:

  1. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a  lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a  másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A  települések belterületén, az  utcán és a  közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A maszk viselése alól kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy

A  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelettel elrendelt kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 és reggel 5 óra között. A  kijárási tilalmon kívüli időben az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

  1. Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni. A  kijárási tilalmon kívüli időben és feltételekkel megengedett a  tartózkodás és a vásárlás a Rendelet 4. § (2) bekezdésében felsorolt üzletekben, így különösen: a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, drogériában, mezőgadasági és erdészeti tevékenység végzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket  árusító üzletekben, piacon, gyógyszertárakban, benzinkúton, dohányboltban.

A Rendelet 4. § (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.

  1. Jogkövetkezmények

A Rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a  rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Kötelezettség megszegéséről való tudomásszerzés esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabható ki, a  helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatók, és a jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

  1. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

A  köznevelési intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet alapján az  óvodában és az  iskolában a Rendelet szerint az  óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az  általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére, mely elektronikus úton is benyújtható az intézményvezető részére – az intézményben biztosítani kell a gyermekfelügyeletet. A gyermekfelügyelet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vehető igénybe.

  1. A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.

A Kormány döntésének végrehajtására a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) lezártam, 2021. március 8. napjától a személyes ügyfélfogadás szünetel. Kérelem formanyomtatvány Somoskőújfalu község honlapjáról (www.somoskoujfalu.hu), Cered, Szilaspogony és Zabar községek települési portáljairól (https://cered.asp.lgov.hu, https://szilaspogony.asp.lgov.hu, https://zabar.asp.lgov.hu) letölthető, illetve sürgős esetben telefonos egyeztetést követően eljuttatjuk az ügyfelek részére. A lakosság és ügyfeleink részére telefonos ügyeletet tartunk a 06-20/779-8150 telefonszámon. Kérjük azonban, hogy csak halaszthatatlan, sürgős ügyekben keressenek. Az önkormányzatok, illetve a Hivatal elérhető:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címeken is,

valamint ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleink az epapir.gov.hu ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás útján, valamint az e-önkormányzat portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu) szolgáltatásának igénybevételével, ahol az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatásainkat vehetik igénybe.

Somoskőújfalu, 2021. március 7.

 

Gregorné Kovács Hajnalka s.k.

jegyző