Nyílt téri égetésre vonatkozó szabályok

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. E rendelkezés a 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelet 4. § 29. pontja alapján meghosszabbodott a 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig.

Fentiekre tekintettel tájékoztatom a lakosságot, ingatlantulajdonosokat, hogy Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló jelenleg is hatályos 2/2007. (I. 12.) önkormányzati rendelete alapján figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig Somoskőújfalu község közigazgatási területén

  • a tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett száraz hulladék égetése – március, április, október, november hónapokbanhétfőtől péntekig, ünnepnap kivételével 10-16 óráig engedélyezett, kivéve ha jogszabály másként nem rendelkezik;
  • a tüzelés helyét az égetést követő 2 óra elteltével a tűzveszély elkerülése érdekében a hulladékot égető személynek vissza kell ellenőrizni;
  • lábon álló növényzet égetése TILOS!

Somoskőújfalu, 2021. március 8.

Gregorné Kovács Hajnalka s.k.

jegyző