Somoskőújfalu Község Helyi Választási Bizottság 9/2022. (VI . 11.)HVB határozata Trubiánszki István nyilvántartásba vétele

Trubiánszki István nyilvántartásba vétel