Somoskőújfalu Község Helyi Választási Bizottság 18/2022. (VI . 13.)HVB határozata Bistel Viktória nyilvántartásba vétele

Bistel Viktória nyilvántartásba vétel