Köszöntő

Somos tél 2

  Tisztelt Látogató! 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Hazatért Falu honlapján.

 

A Magyar Országgyűlés 31/2017. (XII. 13.) OGY határozatával Somoskőújfalunak és Somoskőnek a „Hazatért falu”(„Pagi ad Patriam

reversi”) címet adományozta. A Hazatérés 94. évfordulójáról 2018. február 18-án Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke

részvételével tartott bensőséges hangulatú ünnepség keretében emlékeztünk meg. Ezen a különleges napon együtt ünnepelhettük

meg Somoskő és Somoskőújfalu anyaországhoz történő visszacsatolását, és együtt lehettünk részesei a két hazatért település által

elnyert cím ünnepélyes átadásának.

 

1924. február 15-én a somoskői és somoskőújfalui lakosok és a visszacsatolásért fáradozó emberek álmai,

reményei valóra váltak, a hazatérés csodája megtörtént. Csodavárókból csodalátókká lehettek.

De ezernyi elcsatolt város és falu, milliónyi ember hiába remélt, nem élhette meg a hazatérés semmivel össze nem hasonlítható

élményét, helyette üldöztetés, elnyomatás, másodrangú állampolgárként való lét lett az osztályrészük - a saját földjükön, de nem a

saját hazájukban. Hiszem, hogy lélekben ők is itt vannak velünk, hiszen ez a mi közös ünnepünk, mert egy cél és egy akarat vezérel

bennünket, hitünk közös, imáink ugyanahhoz és ugyanarról szólnak, magyar szívünk együtemre dobban.

 

Mert ez az ünnep, a Hazatérés napja az úton lévők és a hazatérők, a remélők és a megélők, a csodavárók és a csodalátók közös,

igazi, nagy és szent ünnepe, mely mindannyiunk számára ugyanazt az üzenetet hordozza, ugyanazt hirdeti: a magyar feltámadás élő

reménységét. Az erőtleneknek pedig erőt, a csüggedőknek biztatást, a reményteleneknek élő reménységet, a bizonytalanoknak

bizonyosságot hirdet, a csodaváróknak pedig megmutatja, hogy a hazatérés csodája lehetséges ott, ahol összefogás van, ahol egy cél

és egy akarat vezérel mindenkit, ott egyszer, nem tudjuk mikor, holnap vagy csak holnapután, de egyszer eljön a csodák ideje.

 

A mi feladatunk, a hazatérés falvainak feladata pedig, akik részesei lehettünk a csodának az, hogy azzá legyünk, aminek neveztetünk,

elveszettből hazatért faluvá. Felnőjünk a hazatért névhez, és átadjuk, átmentsük a jövőnek, beleplántáljuk az utánunk jövő

nemzedékbe, beleéljük a világba, és fáradságot nem ismerve hirdessük a magyar feltámadás reménységét,

és tanúbizonyságot tegyünk a velünk történt egyszeri, de nem megismételhetetlen csodáról, a hazatérésről.

 

Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben című versében írja:

Uram, tudd meg, hogy nem akarok élni, Csak magyar földön és csak magyarul.

 

Sajó Sándor szavai rámutatnak a Hazatérés napjának legfontosabb üzenetére, hogy valóban van mit ünnepelnünk, hiszen számunkra

minden nap ünnep, amit magyar földön és magyarul élhetünk. A hazatért települések küldetése éppen ez, hogy utat mutassanak, hogy

mindenkor hirdessék, a legnagyobb reménytelenségben is, a magyar feltámadás reménységét, amit Sajó Sándor így fogalmaz meg:

… tesz még Isten gyönyörű csodát itt: Bölcsővé lesz még minden ravatal, -

Havas Kárpáttól kéklő Adriáig Egy ország lesz itt, egyetlen s magyar!”.

Hogy ez valóban így lesz, ebben a reménységben végezzük munkánkat minden napon itt a végeken.

 

dr. Tóth László
 polgármester