Közérdekű

Kerékpáros hegyi időfutam verseny

2017. 09.09 kerekpar plakat kicsi

Falunap

somoskoujfalu falunap

Iskolakezdési tájékoztató

Tájékoztatás

Somoskőújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendjéről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 11/A. §-a szerint évente egy alkalommal tanszertámogatást állapít meg annak a személynek, akinek állandó lakcíme Somoskőújfalu településen van és gyermeke általános iskolában vagy középiskolában tanul, valamint annak a fiatal felnőttnek, aki középiskolában vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul. A támogatás tárgyév augusztus és szeptember hónapjában nyújtható be a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.) az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A támogatás megítélése jövedelem és vagyonvizsgálathoz nem kötött. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény 2017/2018. tanévre kiállított iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolását.

A jogosultság fennállása esetén az egyszeri támogatás összege:

  • általános iskolai tanuló esetében                           10.000 Ft
  • középiskolai tanuló esetében                                  20.000 Ft
  • főiskolai, egyetemi hallgató esetében                   30.000 Ft

                                                                                                                       

Tóth László

polgármester s.k.

Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelet

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk megindította a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) rendelet 43/A. § szerinti egyeztetési eljárás ún. előzetes tájékoztatási szakaszát Somoskőújfalu Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítésére vonatkozóan.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 8/2017. (VI. 26.) számú Partnerségi Rendelete 1. § szerinti Partnerek az ún. tájékoztatási szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak. (A Partnerségi Rendelet megtekinthető www.njt.hu honlapon.)

Észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: Somoskőújfalu község lakossága és a somoskőújfalui ingatlantulajdonosok; a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; a település területén ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek; valamint a település területén működő vallási közösségek.

A véleménynyilvánítás határideje: 2017. július 14-tól - 2017. augusztus 3-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és a Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott észrevételben lehet.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:

Időpontja: 2017. július 24-én, 14 óra 45 perctől 15 óra 15 percig

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 103.)

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 2017. augusztus 1-ig:

kizárólag a készülő Településképi Arculati Kézikönyvvel és Településképi rendelettel kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet ill. a somoskoujfaluEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Somoskőújfalu, 2017. július 14.

 

                                                                                                                     dr. Tóth László

                                                                                                                      polgármester

 

ÉRV sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Díjmentessé váltak az állami vízművek egyes szolgáltatásai

 

Budapest, 2017. július 7. - Térítésmentesen látják el egyes feladataikat a többségi állami tulajdonú víziközmű-társaságok a közműcsatlakozásokhoz kapcsolódóan 2017. július 1-jétől, összhangban a felhasználók terheinek mérséklését célzó kormányzati intézkedésekkel. A kapcsolódó eljárási díjak is megszűnnek vagy mérséklődnek a lakosság, illetve a kis- és középvállalkozások számára, továbbá csökkennek az ügyintézési határidők.

 

Térítésmentessé válik 2017. július 1-jétől a többségi állami tulajdonú víziközmű-társaságok szolgáltatási területén a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték új bekötése esetén az igénybejelentés elbírálása, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, a rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra és a bekötési vízmérőóra felszerelése, valamint a nyomáspróba is. A fentieken túl a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást sem kell megfizetni a jövőben ezen bekötések esetén.

A fent megnevezett jogszabályi mentesség kizárólag a 2017. július 1. után létrejövő új bekötésekre vonatkozik, a mellékvízmérővel történő csatlakozásokra viszont nem érvényes. Az ivóvíz- és szennyvízbekötésnél a kedvezmény az újépítésű ingatlanokra érvényesíthető, illetve lakóingatlan és üzlethelyiség átalakításakor is igénybe vehető.

A felhasználók elégedettségének növelése érdekében az esetleges jogorvoslati eljárások is díjmentessé váltak, továbbá a szolgáltatói szemlélet erősítése céljából jelentősen csökkentek a közmű-csatlakozással összefüggő ügyintézési határidők.

A díjmentes szolgáltatások körét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szabályozza. Fontos tudnivaló a felhasználók számára, hogy az ivóvíz bekötővezeték fővezetékre való rákötését kizárólag az illetékes víziközmű-szolgáltató végezheti, díjköteles eljárás keretében.

A továbbra is díjköteles szolgáltatások körével (például a bekötővezeték kiépítése és a geodéziai felmérés) és azok díjával, valamint a témával kapcsolatban felmerülő egyéb kérdések esetén a területileg illetékes regionális víziközmű-társaságok (DMRV Zrt., DRV Zrt., ÉDV Zrt., ÉRV Zrt. és TRV Zrt.) készséggel állnak a lakosság rendelkezésére honlapjaikon található információkkal, illetve társasági telefonszámaikon.