Közérdekű

Útfelújítás a Kercseg-dűlőben tájékoztató

Útfelújítás és vadvédelmi kerítés építése a Kercseg-dűlőben

Somoskőújfalu Község Önkormányzata 9.630.353 forint pályázati támogatást nyert el a zárkerti területek infrastruktúrafejlesztésére kiírt pályázaton a Kercseg-dűlőbe vezető 2445, 2480, 2522 hrsz-ú útszakaszok felújítására és vadvédelmi kerítés építésére.

 

A Földművelődésügyi Minisztérium idén első alkalommal hirdette meg önálló programként a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatását célzó pályázatát. A pályázatok támogatására 2 milliárd forint állt rendelkezésre, projektenként maximálisan 10 millió forint értékben.

 

A pályázati kiírásra az országból összesen 688 támogatási kérelem érkezett, melyből 198 kapott támogatást, közülük Nógrád megyéből Somoskőújfalun kívül további 5 település pályázott sikeresen.

 

A Program megvalósításán keresztül a tárca elsődleges szándéka, hogy megteremtse azt a háttér-infrastruktúrát, amely az elhanyagolt területek újra gondozásba vételét, illetve a területek megközelítését segíti elő, mivel az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását elősegítő fejlesztések, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fennmaradásának érdekében, a zártkerti területek rendezése és átfogó infrastrukturális fejlesztése szükséges.

 

A pályázati kiírás alapján külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítését szolgáló utak fejlesztésére és a kapcsolódó csatornahálózat karbantartására, vízvételi helyek kialakítására, villamosenergia-hálózat elsősorban felszín alatti kiépítésére, vadkerítés létesítésére, területrendezésre, valamint gyümölcsfa- és szőlőtelepítésre lehetett támogatást elnyerni.

 

A fenti lehetőségek közül az Önkormányzat a jelenleg nehezen megközelíthető Kercseg-dűlői telkek személygépkocsival történő könnyebb elérhetőségét és ezáltal a zártkertek művelésének könnyebbé tételét, valamint vadkárok megelőzése érdekében vadvédelmi kerítés építését vállalta, amely célok megvalósítását az elnyert támogatás 100 %-os intenzitása révén teljes mértékben fedezi.

 

A projekttel kapcsolatos tájékoztató rendezvényre a 2019. április 17-én tartott közmeghallgatás keretében került sor, ahol a lakosságnak ismertetést nyújtottunk a pályázat alapján megvalósuló fejlesztésről.

 

 


 

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött képviselő-testületi ülésre

MEGHÍVÓ

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 1. április 17-én (szerdán) 17.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁSSAL

 

egybekötött képviselő-testületi ülésre

 

Az ülés helye: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

                        3121 Somoskőújfalu, Somosi út 101 – 103.

Napirend:

 

 • Közmeghallgatás
 • Beszámoló a helyi közbiztonság helyzetéről

Előterjesztő: Salgótarjáni Rendőrkapitányság képviselője

 • Beszámoló a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről Tájékoztató a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről Előterjesztő: Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselője
 • Javaslat a térfigyelő rendszer felújítására és üzemeltetésére

Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester

 • Lakossági tájékoztatás a Földművelésügyi Minisztérium Zártkerti Programjáról, illetve a program keretében támogatott ZP-1-2017/3037 azonosító számú, „Somoskőújfalu zártkertek elérését szolgáló utak fejlesztése” projektről

Előterjesztő: dr. Tóth László polgármester

Somoskőújfalu, 2019. április 1.                                                       

                                                                                                                                             dr. Tóth László

                                                                                                                                              polgármester

Meghívottak:

 • Szurok Sándorné címzetes főjegyző
 • Svecz István bizottsági tag
 • Csépányi-Istók Zoltán Vilmos bizottsági tag
 • Salgótarjáni Rendőrkapitányság képviselője
 • Nyerges Balázs körzeti megbízott
 • Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője

 


 

Lomtalanítás 2019

Lomtalanítás 2019

 

 


 

Megújult a Fogorvosi ellátás

Tisztelt Lakosság!

 

2019. január 01-ével az Egészségházban megújult a fogorvosi rendelés!

 

hétfő 7.00 - 12.30 óráig (5,5 óra)

kedd 7.00 - 13.00 óráig (6 óra)

csütörtök 12.30 - 18.00 óráig (5,5 óra

péntek 12.30 - 18.00 óráig (5,5 óra)

 

received_510954222762973.jpeg

 

 


 

Tájékoztató az aktuális tűzgyújtási tilalomról

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az 

www.erdotuz.hu  

vagy a 

www.katasztrofavedelem.hu 

honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatnak.