Közérdekű

Somosi Lakosok részére maszk!

Tisztelt Somosi Lakosok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Somoskőújfalui Szociális Szövetkezet önkormányzatunk megrendelésére - az egész országban igen korlátozott mértékben rendelkezésre álló alapanyagok több helyről történt sikeres beszerzése után - megkezdte a védőmaszkok legyártását a somosi lakosok részére, melyből egy-egy darabot mindenki részére ingyenesen eljuttatunk a következő körülbelül két hétben.

Először a 65. életévüket betöltött lakosaink, valamint a háziorvosi, gyermekorvosi-védőnői és fogorvosi rendelő, valamint az óvoda és az idősek klubja dolgozói kapnak védőmaszkokat, majd ezt követően a 65 év alattiak. A védőmaszkok kihordása a holnapi napon kezdődik.

Minden somosi lakos egy darab többször használható, mosható maszkot kap ingyenesen. Több darabot egyelőre pénzért sem tudunk biztosítani. Miután mindenki megkapta a saját maszkját, előre láthatólag tudunk majd eladni is néhány darabot, amennyiben erre igény van. Ha lesz ilyen lehetőség, tájékoztatni fogjuk Önöket.

Kérem szíves türelmüket és együttműködésüket abban, hogy sem a hivatalban, sem soron kívül ne kérjék a maszk átadását, mivel azt munkatársaink személyre szólóan szállítják házhoz mindenkinek a jelzett sorrendben. Az átvételre név szerint, aláírással kerül sor.

A mai napon a Szövetkezet és az Önkormányzat ajándékaként az elkészült első 100 darab védőmaszkot átadtam a Szent Lázár Megyei Kórház Csecsemő - és Gyermekgyógyászati Osztály főorvosának, dr. Szabó Attila doktor úrnak. Úgy gondolom, hogy ajándékunk a legjobb helyre került.

Tisztelettel: dr. Tóth László polgármester

 


 

Óvodai beiratkozás hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre hivatkozva a 2020/2021-es nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkeztetése a Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvodában (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 99.) automatikusan történik:

 

2020.április 21-ig

Eddig az időpontig az óvoda felveszi a körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek és akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

 

Mindezek ellenére megkérünk minden érintett szülőt, hogy vegye fel óvodánkkal a kapcsolatot a gyermekek adatainak pontosítása érdekében, munkanapokon 8-12 óráig a 06/32-435-038-as telefonszámon.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön telesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő felvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Kérjük, hogy az óvoda megkezdésének első napjára hozza magával:

 • a gyermek lakcímkártyáját,
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
 • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat,
 • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű vagy napközbeni ellátását biztosítani kell úgy az azt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),
 • nem magyar állampolgár gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője a döntéséről írásban értesíti a szülőt.

Szeretettel várjuk minden leendő kis óvodásunkat!

                                                                                              

Bolláné Horváth Csilla

Óvodavezető

 


CSATORNAHASZNÁLATI KISOKOS (2)

CSATORNAHASZNÁLATI KISOKOS

 

Az ÉRV. Zrt. a minél magasabb színvonalú szolgáltatás elérése érdekében az alábbi tájékoztatást nyújtja a közműves szennyvízelvezető rendszer rendeltetésszerű használatának szabályairól, annak érdekében, hogy a szolgáltatást Ön is mindenkor problémamentesen vehesse igénybe.

A HÁZI SZENNYVÍZBEEMELŐ ÉS SZENNYVÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT SÉRÜLÉKENYSÉGE MIATT KÉRJÜK AZ ALÁBBIAK BETARTÁSÁT:

 

 1. A szennyvízelvezető-hálózat nem alkalmas szilárd hulladék „eltüntetésére”.

Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik az átemelőben lévő szivattyúkat. Kérjük, ezeket ne helyezzék a szennyvízgyűjtő hálózatba!

Ilyen anyagok többek között:

- bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag palack,

- macskaalom, építési törmelék, homok, kavics,

- vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, tampon, nedves popsitörlő, pelenka, stb.),

- egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító, gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata.

A jelenlegi időszakban megváltozott lakossági szokások, a higiénés célú törlőkendők fokozott használata kiemelt körültekintést igényel, és semmiképp ne dobják a közműhálózatba!

 

 1. A csatornahálózat nem alkalmas olaj és olajszármazékok „eltüntetésére”.

A zsírok, olajok az aknában kihűlnek, kemény szappanszerű lerakódást képeznek, amely üzemeltetési zavart okoz a szivattyúk úszókapcsolóinál, és a gravitációs csatornahálózat elzsírosodásához vezet. Kérjük, ezeket ne öntsék az elvezető rendszerbe!

Ilyen anyagok többek között:

- sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű zsír,

- hígító, benzin, festék,

- fáradt gépolaj.

 1. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz, illetve csapadékvíz „elvezetésére”.

Az átemelők - így a háztartási szennyvízbeemelő is - egy meghatározott szennyvízmennyiség szállítására kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy mennyiségű csapadékvíz kerül a rendszerbe, az túlterhelődik és előre nem meghatározható helyen kilép a szennyvízelvezető rendszerből (kiönt). Ez nem csak bűzhatással, hanem szennyezéssel, fertőzésveszéllyel is jár.

Kérjük, hogy a talajvizet és a csapadékvizet ne vezessék a szennyvízelvezető hálózatba!

 

 1. A szennyvízcsatorna hálózatába juttatni szigorúan tilos az alábbiakat:

 

- mérgek, mérgező anyagok;

- tűzveszélyes anyagok;

- gyógyszerek, növényvédő szerek;

- nehézfém tartalmú folyadékok.

Kérjük, amikor igénybe veszi a közműves szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatásunkat, és ezzel együtt a szennyvíz tisztítását, gondoljon arra, hogy a fentiek betartásával a közös jövőnket is óvja!

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.ervzrt.hu

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! ÉRV. ZRT.

 

 

ÉRV LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ-CSATORNAHASZNÁLATI KISOKOS