Közérdekű

Fogorvosi és Védőnői helyettesítés

Tisztelt Betegeink!

Dr. Németh Erika rendelése 2018. július 26-tól augusztus 23-ig szabadság miatt szünetel.

Helyettesítés a kijelölt napokon.

Dr. Bársony Viktória

Karancslapujtő

Petőfi út 2/a.

Telefon: +36 70 2790 841

Hétfő:                  1200 órától          1600 óráig

Kedd:                  0900 órától          1200 óráig

Csütörtök:          0900 órától         1200 óráig

Csak sürgős esetben! Fájdalom esetén!

Szabadság utáni első rendelési nap: 2018. augusztus 27. (hétfő délután)

 

Védőnői ellátás

Havasiné Barta Mónika védőnői szolgálata 2018. augusztus 06-tól augusztus 24-ig szabadság miatt szünetel.

A helyettesítést ellátja

Farkasné Tar Krisztina védőnő

Telefon: + 36 20 400 3126

A szerdai tanácsadás rendje változatlan marad.

Tájékoztatás iskolakezdési támogatás 2018.

Tájékoztatás

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendjéről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 11/A. §-a szerint évente egy alkalommal tanszertámogatást állapít meg annak a személynek, akinek állandó lakcíme Somoskőújfalu településen van és gyermeke általános iskolában vagy középiskolában tanul, valamint annak a fiatal felnőttnek, aki középiskolában vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul. A támogatás tárgyév augusztus és szeptember hónapjában nyújtható be a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalnál (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.) az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A támogatás megítélése jövedelem és vagyonvizsgálathoz nem kötött. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény 2018/2019. tanévre kiállított iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolását.

 

A jogosultság fennállása esetén az egyszeri támogatás összege:

  • általános iskolai tanuló esetében 10.000 Ft
  • középiskolai tanuló esetében 20.000 Ft
  • főiskolai, egyetemi hallgató esetében 30.000 Ft

     

 

 

dr. Tóth László

polgármester

Pályázati felhívás rendezvények megszervezésére

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

pályázati felhívása rendezvények megszervezésére

 

A pályázat célja

A képviselő-testület 204/2017. (XII. 3.) önkormányzati határozatában felsorolt alábbi rendezvények megszervezésének, lebonyolításának pályázati úton történő támogatása.

A pályázat keretében támogatható rendezvények

A pályázat keretében a határozatban felsorolt rendezvények az alábbi összeggel támogathatók:

                                   Rendezvény                                                                Költség (Ft)

Megemlékezés az Aradi vértanúkra (október 6.)

5.000

Szüreti mulatság (október 13.)

100.000

Megemlékezés az 1956-os forradalomra (okt. 23.)

5.000

Idősek napja (november)

250.000

Falukarácsony (december)

30.000

A pályázatok benyújtása

Pályázatot nyújthatnak be a somoskőújfalui székhellyel rendelkező, a településen legalább egy éve működő, tevékenységüket ténylegesen folytató társadalmi szervezetek.

A pályázatokat 2018. augusztus 31-ig írásban kell benyújtani a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban a rendezvény megvalósításának szakmai és pénzügyi tervezetével.

A pályázatok elbírálása

A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő elteltét követő 30 napon
belül – a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. A bizottság által véleményezett pályázatokat a képviselő-testület soron következő ülésén bírálja el.

A képviselő-testület a pályázaton nyertes szervezettel támogatási szerződést köt.

A támogatásban részesülő szervezet a kapott támogatást csak a képviselő-testület által meghatározott, a támogatási szerződésben megjelölt célra használhatja fel.

 

Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a szervezet, amely az előző évben a civil szervezetként kapott pénzügyi támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el; vagy az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

Somoskőújfalu, 2018. június 15.

                                                                          

                              

                               dr. Tóth László

                               polgármester