Közérdekű

Óvodai beiratkozás hirdetmény

202103291322 0001

 


 

ÉRTESÍTÉS

Értesítem Somoskőújfalu, Cered, Szilaspogony és Zabar települések lakosságát, hogy a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt

  1. március 22. napjától 2021. március 26. napjáig

a Kormány közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedéseinek betartása érdekében

lezárom.

 

A lezárás alatt a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Kérelem formanyomtatvány Somoskőújfalu község honlapjáról (www.somoskoujfalu.hu), Cered, Szilaspogony és Zabar községek települési portáljairól (https://cered.asp.lgov.hu, https://szilaspogony.asp.lgov.hu, https://zabar.asp.lgov.hu) letölthető, illetve sürgős esetben telefonos egyeztetést követően eljuttatjuk az ügyfelek részére.

A lakosság és ügyfeleink részére telefonos ügyeletet tartunk a
06-20/779-8150 telefonszámon. Kérem azonban, hogy csak halaszthatatlan, sürgős ügyekben keressenek. Az önkormányzatok, illetve a Hivatal elérhető:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címeken is,

valamint ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleink az epapir.gov.hu ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás útján, valamint az e-önkormányzat portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu) szolgáltatásának igénybevételével, ahol az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatásainkat vehetik igénybe.

Megértésüket köszönöm:

Somoskőújfalu, 2021. március 19.

Gregorné Kovács Hajnalka s.k.

jegyző

 


 

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

                     Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal                     

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Ceredi Kirendeltség

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3123 Cered, Jókai út 3.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Egy településre vonatkozóan: teljes körű könyvviteli és házipénztár-kezelői feladatok ellátása az ASP rendszerben; költségvetés, beszámolók, mérlegek elkészítése és feladása a KGR-K11 rendszerben; havi jelentések, statisztikák elkészítése; ingatlanvagyon kataszter kezelése, tárgyi eszközök nyilvántartása, értékcsökkenések elszámolása az ASP rendszerben; belső szabályzatokban foglalt feladatok ellátása vezetői megbízás alapján; közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó teljes körű ügyintézés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű könyvviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, pénzügyi, számviteli képesítés,

•         pénzügyi, számviteli munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, pénzügyi, számviteli,

•         államháztartási mérlegképes könyvelő - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         ASP szakrendszerben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         pontos, precíz munkavégzés,

•         együttműködési készség,

•         szabálytudat, felelősségvállalás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

•         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

•         a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott fényképes önéletrajz

•         a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. §- szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gregorné Kovács Hajnalka nyújt, a 205780303 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOM/920/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

•         Elektronikus úton Gregorné Kovács Hajnalka részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

 


 

Nyílt téri égetésre vonatkozó szabályok

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása. E rendelkezés a 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelet 4. § 29. pontja alapján meghosszabbodott a 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig.

Fentiekre tekintettel tájékoztatom a lakosságot, ingatlantulajdonosokat, hogy Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló jelenleg is hatályos 2/2007. (I. 12.) önkormányzati rendelete alapján figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig Somoskőújfalu község közigazgatási területén

  • a tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett száraz hulladék égetése – március, április, október, november hónapokbanhétfőtől péntekig, ünnepnap kivételével 10-16 óráig engedélyezett, kivéve ha jogszabály másként nem rendelkezik;
  • a tüzelés helyét az égetést követő 2 óra elteltével a tűzveszély elkerülése érdekében a hulladékot égető személynek vissza kell ellenőrizni;
  • lábon álló növényzet égetése TILOS!

Somoskőújfalu, 2021. március 8.

Gregorné Kovács Hajnalka s.k.

jegyző

 


 

Lakossági tájékoztatója a 2021. március 8. napjától életbe lépő szigorításokról

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének lakossági tájékoztatója
a 2021. március 8. napjától életbe lépő szigorításokról

A Kormány 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról döntött, melyek 2021. március 8. napján lépnek hatályba, és 2021. március 22. napjáig maradnak hatályban.

A Rendelet teljes szövege elérhető:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/e9d3ce6651c652aca7450acb0a094e68c2ee501d/megtekintes

 

A Rendeletben foglalt, a lakosságot leginkább érintő szabályok:

  1. Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a  lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a  másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A  települések belterületén, az  utcán és a  közterületen mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A maszk viselése alól kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy

A  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelettel elrendelt kijárási tilalom továbbra is érvényben marad este 8 és reggel 5 óra között. A  kijárási tilalmon kívüli időben az  egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a  települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.

  1. Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az e rendelet szerinti kivétellel – az üzletben tartózkodni. A  kijárási tilalmon kívüli időben és feltételekkel megengedett a  tartózkodás és a vásárlás a Rendelet 4. § (2) bekezdésében felsorolt üzletekben, így különösen: a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, drogériában, mezőgadasági és erdészeti tevékenység végzéséhez szükséges anyagokat, eszközöket  árusító üzletekben, piacon, gyógyszertárakban, benzinkúton, dohányboltban.

A Rendelet 4. § (2) bekezdésben fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.

  1. Jogkövetkezmények

A Rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a  rendőrség a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Kötelezettség megszegéséről való tudomásszerzés esetén 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabható ki, a  helyiséget, területet, intézményt, illetve a  helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatók, és a jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható.

  1. Az oktatással kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések

A  köznevelési intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről szóló 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelet alapján az  óvodában és az  iskolában a Rendelet szerint az  óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az  általános iskolákban bevezetett tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére, mely elektronikus úton is benyújtható az intézményvezető részére – az intézményben biztosítani kell a gyermekfelügyeletet. A gyermekfelügyelet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vehető igénybe.

  1. A közigazgatás működésére vonatkozó ideiglenes védelmi intézkedések

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.

A Kormány döntésének végrehajtására a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) lezártam, 2021. március 8. napjától a személyes ügyfélfogadás szünetel. Kérelem formanyomtatvány Somoskőújfalu község honlapjáról (www.somoskoujfalu.hu), Cered, Szilaspogony és Zabar községek települési portáljairól (https://cered.asp.lgov.hu, https://szilaspogony.asp.lgov.hu, https://zabar.asp.lgov.hu) letölthető, illetve sürgős esetben telefonos egyeztetést követően eljuttatjuk az ügyfelek részére. A lakosság és ügyfeleink részére telefonos ügyeletet tartunk a 06-20/779-8150 telefonszámon. Kérjük azonban, hogy csak halaszthatatlan, sürgős ügyekben keressenek. Az önkormányzatok, illetve a Hivatal elérhető:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címeken is,

valamint ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleink az epapir.gov.hu ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás útján, valamint az e-önkormányzat portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu) szolgáltatásának igénybevételével, ahol az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatásainkat vehetik igénybe.

Somoskőújfalu, 2021. március 7.

 

Gregorné Kovács Hajnalka s.k.

jegyző