Közérdekű

Pénzügyi bizottsági ülés 2020. szeptember 7.

 

Meghívó

 

 


 

2020. augusztus 20.

202008141332 0001

 

Meghívó

 


 

2020. évi iskolakezdési támogatás

Értesítés
Iskolakezdési támogatásról

Somoskőújfalu község képviselő testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendjéről szóló 1/2015 (II.25.) önkormányzati rendeletének 11/A. §-a alapján évente egy alkalommal tanszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek lakcíme Somoskőújfalu településen van és gyermeke általános iskolában vagy középiskolában tanul, valamint annak a fiatal felnőttnek, aki középiskolában vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át (jelenleg 114.000 Ft) nem haladja meg.

A támogatás formanyomtatványon a tárgyév augusztus és szeptember hónapjában igényelhető a tanköteles gyermek, vagy a felsőfokú nappali oktatásban részt vevő tanulói, hallgatói jogviszonyának fennállására vonatkozó - 2020/2021. iskolaévre szóló - igazolás, valamint a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolások benyújtásával.

A kérelmet és mellékleteit ügyfélfogadási időben a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.) személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

 

 

Ügyfélfogadás 

- hétfő, szerda és csütörtöki napokon: 800-1600

- pénteki napon: 800-1200

 

 

Somoskőújfalu, 2020. augusztus 14.

 

                                                                            Szurok Sándorné

                                                                            címzetes főjegyző

 

Iskolakezdési támogatás

Iskolakezdési támogatás nyomtatvány

 

 


 

Népzenei koncert

BEB zenekar plakát 2020.08

Tájékoztató a 2020. évi közigazgatási szünetről

TÁJÉKOZTATÓ

 

A Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjeként tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Ügyfeleinket, hogy a közös hivatalban az igazgatási szünet

 

  1. július 20-tól 2020. augusztus 19-ig tart.

 

Az igazgatási szünet időtartama alatt a közös hivatal a zavartalan ügymenetet és feladatellátást - csökkentett létszámmal - biztosítja. Kérem, hogy a személyes megjelenés előtt telefonon egyeztessenek az alábbi elérhetőségeken:

 

 

Székhely (Somoskőújfalu, Somosi út 322.) 06-32/435-095

Kirendeltség (Cered, Jókai út 3.)                 06-32/506-100

 

 

 

 

Somoskőújfalu, 2020. július 17.

 

                                                                            Szurok Sándorné

                                                                            címzetes főjegyző