Közérdekű

Tájékoztatás gépjárműadóval kapcsolatban

Gépjárműadó

Kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését ösztönző

Kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését ösztönző

 

GINOP-5.3.13-20 – Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása című projekt

 

 

A GINOP-5.3.13-20 projekt célja a kisgyermeket nevelő szülők képzésben való részvételének elősegítése, a foglalkoztathatóságuk javítása, elhelyezkedésük támogatása.

A kapcsolatfelvétel célja, a projekt célcsoportjának aktív elérése, a támogatott képzésben való részvétel elősegítése, az érintett szervezetekkel és intézményekkel a hatékony együttműködés megteremtése.

A kapcsolatfelvétel során a jelenlévők tájékoztatást kapnak a projekt céljairól, a támogatási és jogosultsági feltételekről, továbbá a pályázat lebonyolítási módjáról és speciális követelményeiről.

 

Kisgyermeket nevelő szülők Igényfelmérés

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Kapcsolatfelvételi adatlap

 

Tájékoztató GINOP 5313 ügyfél Nógrád

 

Brossúra

 


 

Tájékoztató ÉLELMISZERTÁMOGATÁS igénylés

TÁJÉKOZTATÓ

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata nevében tájékoztatom a Somoskőújfalu településen lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő lakosságot, hogy 2020. évben lehetőség van élelmiszertámogatás igénylésére az alábbi feltételekkel:

A kérelem 2020. november 30. napjáig nyújtható be. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendjéről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének 16/A. § (1) bekezdése alapján:

Évente egy alkalommal élelmiszertámogatás állapítható meg

 1. annak a 65 év feletti kérelmezőnek,
 2. akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum
  400%-át (jelenleg: 114.000 Ft/hó/fő) nem haladja meg,
 1. ab) aki egyedül él, és az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimum
  450%-át (jelenleg: 128.250 Ft/hó) nem haladja meg.
 1. annak a kérelmezőnek, aki a családjában gyermeket nevel, és
 1. ba) a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 400%-át (jelenleg: 114.000 Ft/hó/fő) nem haladja meg.
 1. gyermekét egyedül neveli és a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 450%-át (jelenleg: 128.250 Ft/hó/fő) nem haladja meg.

A b) pontban korhatárra tekintet nélkül gyermeknek minősül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos nagykorú személy is.

A kérelem formanyomtatványon nyújtható be, melyhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről, a jövedelem típusának megfelelő iratot, vagy annak másolatát.

 

Somoskőújfalu, 2020. november 18.

Gregorné Kovács Hajnalka s.k.

jegyző

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérelem 2020 élelmiszertámogatás Somoskőújfalu

 

 


 

Élelmiszertámogatás igénylés

TÁJÉKOZTATÓ

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata nevében tájékoztatom a Somoskőújfalu településen lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen itt élő lakosságot, hogy 2020. évben lehetőség van élelmiszertámogatás igénylésére az alábbi feltételekkel:

A kérelem 2020. november 30. napjáig nyújtható be. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendjéről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletének 16/A. § (1) bekezdése alapján:

Évente egy alkalommal élelmiszertámogatás állapítható meg

 1. annak a 65 év feletti kérelmezőnek,
 2. akinek a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum
  400%-át (jelenleg: 114.000 Ft/hó/fő) nem haladja meg,
 1. ab) aki egyedül él, és az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimum
  450%-át (jelenleg: 128.250 Ft/hó) nem haladja meg.
 1. annak a kérelmezőnek, aki a családjában 3-6 éves korú gyermeket nevel, és
 1. ba) a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 400%-át (jelenleg: 114.000 Ft/hó/fő) nem haladja meg.
 1. gyermekét egyedül neveli és a családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 450%-át (jelenleg: 128.250 Ft/hó/fő) nem haladja meg.

A kérelem formanyomtatványon nyújtható be, melyhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről, a jövedelem típusának megfelelő iratot, vagy annak másolatát.

 

Somoskőújfalu, 2020. november 5.

Gregorné Kovács Hajnalka

jegyző

 

KÉRELEM