Közérdekű

Húsvéti tájékoztató

Tisztelt Somosi Lakosok!


A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendeletével döntött a 2020. március 27-én elrendelt kijárási korlátozás – annak visszavonásáig történő – meghosszabbításáról.
A Kormány a Húsvéti ünnepekre vonatkozóan a polgármesterek számára lehetőséget adott arra, hogy szükség esetén településük vonatkozásában a kijárás korlátozására a fenti rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapítsanak meg.


A körülményeket mérlegelve úgy döntöttem, hogy nem szigorítok a Kormány 71/2020. (III. 27.) rendeletében megállapított kijárási korlátozásokon, ugyanakkor mindannyiunk érdekében azok fokozott betartását kérem Önöktől az alábbiaknak megfelelően.


Áldott Húsvéti ünneplést kívánva
Tisztelettel: dr. Tóth László polgármester

 

KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSOK


A kijárási korlátozás ideje alatt mindenki csak alapos indokkal hagyhatja el otthonát. Ilyen indoknak minősül a munkavégzés, a hivatásbéli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek  lvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben történő vásárlás, elsősorban a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletekben. Ide tartozik az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele is, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat, például a pszichoterápiás ellátást, a fizioterápiás kezelést, a gyógytornát.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, valamint szabadidős célú gyaloglás céljából is el lehet hagyni az otthonokat. Az ilyen mozgásokat kül- és belterületen, lehetőség szerint zöldfelületen lehet végezni egyedül vagy ugyanazon  áztartásban élőkkel közösen, másoktól legalább másfél méter távolságot tartva. Napközbeni kiscsoportos felügyelet alatt engedélyezett a kiskorú gyermek kísérése is. Alapos indoknak számít a házasságkötés és a temetés szűk családi körben, az élelmiszerüzletekben és drogériákban történő vásárlás. Emellett az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzleteket, a mezőgazdasági boltokat, a piacokat, a gyógyszertárakat, a benzinkutakat, a dohányboltokat, a
fodrász- és manikűrös szalonokat is fel lehet keresni.


Az élelmiszerüzletekben, drogériákban, a piacokon és a gyógyszertárakban kizárólag 65 év felettiek vásárolhatnak kizárólag 9 és 12 óra között. A vendéglátó üzleteknek be kell zárniuk, ezek csak elvitelre alkalmas ételek kiadásával, szállításával foglalkozhatnak. A kijárási korlátozás ideje alatt igénybe lehet továbbá venni szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatásokat, a gépjármű- és kerékpárszervizeket, valamint a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatásokat. A legszükségesebb esetben engedélyezettek a személyes megjelenést igénylő ügyintézések, így a hatósági, a banki, a pénzügyi, a biztosítási és a postai szolgáltatások igénybevétele. Lehetőség van a háziállatok közterületi sétáltatására, állatorvosi rendelő és állatkórház felkeresésére.

 

A kijárási korlátozás nem akadályozhatja a szülői jogokat és kötelezettségeket, továbbá a hitéleti tevékenységet. Az otthon elhagyásának megfelelő indoka lehet még a magáról gondoskodni nem tudók vagy segítéségre szorulók (például kiskorúak, idősek és betegek) segítése. Mindenki köteles a lehető legkisebb mértékűre korlátozni a szociális érintkezést, és a közös háztartásban élők kivételével mindenkitől lehetőség szerint legalább másfél méter távolságot tartani mindenhol, beleértve a tömegközlekedést is. Az üzleteket érintő korlátozások betartása a helyiség üzemeltetőinek felelőssége. A fenti szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi, és szabálysértési bírsággal büntetheti a rendelet
megszegőit, ennek összege 5 ezer és 500 ezer forint között lehet.

 


 

Elektronikus ügyintézés a KORONAVÍRUS miatt kialakult krízishelyzetben

Tisztelt Somosi Lakosok!

 

A Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal a lakossági igényeket figyelemben tartva az alábbi nyomtatványokkal segíti az ügyintézés gyorsabb és akadálymentes ügyintézés.

 

A formanyomtatványok körét folyamatosan bővítjük, így kérem figyeljék a honlapot!

 

A Nyomtatványok letölthetők az alábbi linkekre kattintva, vagy a Nyomtatványok menüben:

http://www.somoskoujfalu.hu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=27:nyomtatvanyok&Itemid=140

 

Kérelem a rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem a temetési költségekhez nyújott támogatás megállapítására

Kérelem lakhatási támogatás megállapításához

Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez

 


 

Somosi Lakosok részére maszk!

Tisztelt Somosi Lakosok!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Somoskőújfalui Szociális Szövetkezet önkormányzatunk megrendelésére - az egész országban igen korlátozott mértékben rendelkezésre álló alapanyagok több helyről történt sikeres beszerzése után - megkezdte a védőmaszkok legyártását a somosi lakosok részére, melyből egy-egy darabot mindenki részére ingyenesen eljuttatunk a következő körülbelül két hétben.

Először a 65. életévüket betöltött lakosaink, valamint a háziorvosi, gyermekorvosi-védőnői és fogorvosi rendelő, valamint az óvoda és az idősek klubja dolgozói kapnak védőmaszkokat, majd ezt követően a 65 év alattiak. A védőmaszkok kihordása a holnapi napon kezdődik.

Minden somosi lakos egy darab többször használható, mosható maszkot kap ingyenesen. Több darabot egyelőre pénzért sem tudunk biztosítani. Miután mindenki megkapta a saját maszkját, előre láthatólag tudunk majd eladni is néhány darabot, amennyiben erre igény van. Ha lesz ilyen lehetőség, tájékoztatni fogjuk Önöket.

Kérem szíves türelmüket és együttműködésüket abban, hogy sem a hivatalban, sem soron kívül ne kérjék a maszk átadását, mivel azt munkatársaink személyre szólóan szállítják házhoz mindenkinek a jelzett sorrendben. Az átvételre név szerint, aláírással kerül sor.

A mai napon a Szövetkezet és az Önkormányzat ajándékaként az elkészült első 100 darab védőmaszkot átadtam a Szent Lázár Megyei Kórház Csecsemő - és Gyermekgyógyászati Osztály főorvosának, dr. Szabó Attila doktor úrnak. Úgy gondolom, hogy ajándékunk a legjobb helyre került.

Tisztelettel: dr. Tóth László polgármester

 


 

Óvodai beiratkozás hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendeletre hivatkozva a 2020/2021-es nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkeztetése a Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvodában (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 99.) automatikusan történik:

 

2020.április 21-ig

Eddig az időpontig az óvoda felveszi a körzetébe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik 2020. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek és akik vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

 

Mindezek ellenére megkérünk minden érintett szülőt, hogy vegye fel óvodánkkal a kapcsolatot a gyermekek adatainak pontosítása érdekében, munkanapokon 8-12 óráig a 06/32-435-038-as telefonszámon.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön telesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő felvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Kérjük, hogy az óvoda megkezdésének első napjára hozza magával:

  • a gyermek lakcímkártyáját,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat,
  • amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű vagy napközbeni ellátását biztosítani kell úgy az azt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),
  • nem magyar állampolgár gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője a döntéséről írásban értesíti a szülőt.

Szeretettel várjuk minden leendő kis óvodásunkat!

                                                                                              

Bolláné Horváth Csilla

Óvodavezető