Köszöntő

Kedves Látogató!Toth Laszlo

Szeretettel köszöntjük Somoskőújfalu község megújult honlapján.

A település 2006. október 1-jén vált újra önállóvá, így az idén ünnepeljük önállóságunk 10. évfordulóját.

A lakosság 2004. szeptember 4-én elsöprő többséggel a leválás mellett döntött azért, hogy végre újra a saját kezébe vehesse a falu sorsának irányítását, hogy a döntések ismét helyben születhessenek.

Az önállóvá válás mellett voksolók hittek abban, hogy a különválással erősödhet a helyi érdekek érvényesítése, összehasonlíthatatlanul nagyobb lehetőségek adódhatnak a lakosság bevonására a település érdekében végzendő munkához, megfelelő körülmények teremthetők ahhoz, hogy a fiatalok a községben telepedjenek le, s a falu három évtized után ismét fejlődésnek indulhat, önálló községként bekapcsolódhat az európai közösség által finanszírozott vidékfejlesztési programokba, kibővülhet az igénybe vehető támogatások köre, és új lehetőségek nyílhatnak meg pályázatok benyújtására.

A 2006 októbere óta megalakult négy képviselő-testület igyekezett ezen célok megvalósítása érdekében mind önállóan, mind más – elsősorban civil – szervezetekkel együttműködve megragadni a pályázati lehetőségeket, melyek eredményeként számos középület – óvoda, ravatalozó, művelődési ház, idősek napközi otthona, orvosi rendelő, sportöltöző, tekepálya – szépülhetett meg, új burkolatot kapott a Vörösmarty utca, kialakításra került az erdei iskola, és végre megfelelő helyet kapott az önkormányzat hivatala. A Hibó Tamás Művészeti Alapítvánnyal együttműködve sikerült a 2004-ben bezárt iskolát 2007 szeptemberében újraindítani.

Az elmúlt tíz esztendőben együtt élhettük át Somoskőújfalu megújulását, minden egyes apróbb előrelépést vagy éppen nagyobb eredményt, néha pedig kisebbfajta csodát is a település önálló létének egy újabb örömteli eredményeként, élni akarásának egy újabb kézzelfogható bizonyítékaként, boldogan éltünk meg.

Somoskőújfalu újjászületett.

A településnek az idők során újra és újra talpra kellett állnia, nemcsak 2006-ban, de 1924-ben is, amikor az 1920-as trianoni szerződést követő három és fél éves csehszlovákiai száműzetés után újra hazatérhetett.

Molnár Péter somoskőújfalui szobrászművész a főtéren látható Hazatérés emlékművel ennek az élni akarásnak akart emléket állítani, amikor a szobor alapmotívumának a somoskői bazaltömlés kőoszlopait és a rajta megtelepedni képes kövirózsát választotta, mely jelképe lehet annak, hogy az élni akarást szinte lehetetlen körülmények között is koronázhatja siker, és művével a kövek közül is kihajtó élet mellett szimbolizálni kívánta a falu krízishelyzetén felülemelkedni képes közösségi akaratot is.

Amikor most egy újabb évtized kezdődik településünk önálló életében, az elődöknek köszönetet mondva a közös élni akarás erejének ezzel a bizonyosságával tekintünk a jövőbe, a község előtt álló újabb feladatok, újabb kihívások elé.

 

dr. Tóth László
polgármester